۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
سایت مسابقه تدبر زندگی

افتتاح سایت مسابقه

بعد از روزها و هفته‌ها پیگیری و هماهنگی، بالاخره سایت «مسابقه‌ی تدبر؛ زندگی» هم افتتاح شد. از تهیه و تولید کتاب‌های الکترونیکی تا سایت گنچینه و هیئت قرآن و ولایت و در نهایت سایت مسابقه، زنجیره‌ای بود که باید طی می‌شد تا مطمئن بشیم این کار رو می‌تونیم خوب ارائه […]