شما می‌توانید در اجرای مسابقۀ کتابخوانی تدبر؛ زندگی به ما کمک کنید.

نیازمندی‌های ما

تهیۀ جوایز مسابقه (۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان)

۳۰% تأمین شده

مشارکت در تأمین مالی

[bahamta_donation_form]