دومین مسابقه‌ی کتاب‌خوانی تدبر با عنوان

«سه‌گانه‌ی ولایت‌پذیری»