«تدبر؛ زندگی» وبگاهی است که تشکیل شده تا برگزاری مسابقات کتابخوانی یا موضوع تدبر در قرآن کریم را به عهده داشته باشد. این مسابقات، تحت نظر حجت الاسلام علی صبوحی طسوجی برگزار می‌شود. امید است این مسابقات، گامی به‌سوی آشناتر شدن مردم عزیز ایران اسلامی با کتاب زندگی‌ساز قرآن کریم باشد.